Shin da ƴan mata da Samari suwaye sukafi yaudara?

Shin da ƴan mata da Samari suwaye sukafi yaudara?

Shin da ƴan mata da Samari suwaye sukafi yaudara?.